Uzmanlardan sınav analizleri

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
Uzmanlar, 2022-LGS’yi değerlendirerek tüm derslerin, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kazanım dahilinde olduğunu söylenebileceğini, her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla paralel bir LGS ile karşılaşıldığını söyledi. Ayrıca okuduğunu anlama ve çıkarım yapma becerisi yüksek öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını sözlerine ekledi.

Uzmanlar sınavın hem sözel hem de sayısal bölümünü şöyle yorumladı:

DİKKAT VE ODAKLANMA GEREKTİREN BİR SINAV
Bu yılki LGS Türkçe sınavı, konu kapsamı bakımından MEB müfredatının tamamını içerdi. Bu yıl Türkçe testi hem metinler hem de seçenekler açısından daha uzun sorulardan oluştu. Sorularda yorumlama becerisi ön plana çıktı. Paragraflarda içerik analizi yapmayı gerektiren soruların çözümünde dikkatin ve odaklanarak okumanın önemi ön plana çıkmış ve bu sorular, sınavın ayırt edici soruları oldu.  Özellikle tablo okuma sorusunda matematiksel düşünme becerisi, okuma anlama becerisinin önüne geçmiş, görsel okuma ve sözel mantık sorularındaki işlem basamakları fazla olduğundan zaman yönetimi ön plana çıktı.

Dil bilgisi soruları; kazanımları kavramış, konuya hâkim olan öğrencilerin yapabileceği nitelikteydi.

Genel olarak LGS Türkçe soruları, önceki yıllarda olduğu gibi kitap okuma alışkanlığını kazanmanın ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koydu.

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI SORUSUNDA KAVRAM BİLGİSİ BELİRLEYİCİ OLDU
2022 LGS soruları; geçen senede olduğu gibi 7’inci ünite olan ‘Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası’ ünitesi hariç bütün üniteleri kapsayan bir sınav oldu. Sınav, soruların ölçtüğü kazanımlar açısından dengeli bir dağılım gösterdi. Sınavda 3 tane olumsuz, 1 tane öncüllü soru yer aldı.

2021 LGS’de yer alan kronoloji ve harita yorumlama tarzı soruların bu sınavda yer almaması dikkat çekiciydi. Bilgi ve anlama (kavrama) düzeyindeki sorular çoğunluktaydı.

Sınavda, öğrencilerin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersindeki kavram bilgilerini kullanarak yorum yapmaları beklendi. Örneğin ‘muhalefet’, ‘mütekabiliyet’, ‘güçler birliği’ gibi kavramların anlamlarını bilen öğrencilerin bu sorularda istenen bilgiye daha rahat ulaşmaları beklenir. ‘Türk dış politikasının temel ilkeleri’ ile ilgili soru ise öğrencilerin hem kavram hem de tarih bilgisine sahip olmalarını gerektiriyordu.

Sınavın en belirleyici sorusunun Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili soru olduğu düşünülüyor. Bu soruda Osmanlı Devleti’nin resmen ve hukuken sona erdiğini ayırt edebilen öğrenciler soruyu rahatlıkla çözebilmişlerdir. Bunun dışındaki sorular açık ve net olup, LGS’de tartışmaya açık bir soru bulunmuyor. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden her öğrencinin çözebileceği bir sınav oldu.

YORUMLAMA BECERİSİNİN ÖN PLANA ÇIKTIĞI SORULAR VARDI
LGS 2022 İngilizce soruları MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla benzerlik gösterdi.  Soruların ünitelere göre dağılımı dengeliydi.

Sınavda, kelime bilgisi ve yapı bilgisi direkt olarak ölçülmedi. Ancak günlük diyalog ve durum belirten paragraflarla dil kullanım becerilerine yönelik sorular bulunuyordu. Soru içerikleri öğrencilerin ilgisini çekecek güncel konulardan oluşuyordu. Öğrencilerin iletişim becerisini ölçen ve en temel okuduğunu anlama becerisiyle rahatlıkla çözebilecekleri sorulara da yer verildi.

İngilizce testinde, okuduğunu anlama becerisiyle düşünme becerilerini de kullanarak çıkarımda bulunmalarını ve mantık yürütmelerini gerektiren iki soru yer aldı. Öğrencilerin, tablo ile ilgili öncülle bağlantılı olarak verilen tüm bilgilere tekrar dönmelerini gerektiren bu iki soru geçtiğimiz yıllara göre farklılık gösterdi. Bu sorular öğrencilerin verilen bilgiyi analiz etmelerini gerektiren, çözümü diğer sorulara göre zaman alacak ve düşündürecek sorulardı. Bu bağlamda İngilizce sorularında okuduğunu anlamanın tek başına yeterli olmadığı aynı zamanda anladığını yorumlama becerisinin de ölçüldüğü bir sınav olmuştur.

MEB ÖRNEK SORULARIYLA PARALEL BİR SINAVDI
Geçen senelerde olduğu gibi tüm sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanıldı. Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynadı. Sınavdaki sorular MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla geçen yıllara göre daha fazla paralellik gösterdi.

Sınavın geneline bakıldığında geçen senelere göre belirleyici soru sayısı azalmış ancak matematik sınavda eleyici ders olma özelliğini korudu. Bu sınavda geçen seneden farklı olarak 6’ncı ünite kazanımlarını içeren soru soruldu ve böylelikle sınav tüm üniteleri kapsayan bir sınav oldu.

SORU METİNLERİ DAHA UZUNDU
Sorular MEB tarafından yayımlanan kazanımlara ve MEB örnek sorularının mantığına paralellik gösterdi. Sınavın geneline baktığımızda geçen yıllara göre eleyici soruların ve seçeneklerin çeldiriciliğinin fazla olduğunu söylemek mümkün. Soru metinlerinin genel olarak geçen yıla göre daha uzun olduğu görülüyor. Örnek sorularda olduğu gibi okuma, anlama ve çıkarım gücünün ölçüldüğü sorulara, ayrıca grafik yorumlama ve deney sorularına yer verildi. Deney soruları öğrencilerin çıkarım yapma gücünü ölçtü.

Sınavda, ‘DNA ve Genetik Kod’, ‘Basınç’, ‘Basit Makineler’ ile ‘Canlılar ve Enerji İlişkileri’ ünitelerine ait belirleyici sorular yer aldı. Geçmiş yıllara göre ‘Canlılar ve Enerji İlişkileri’ ünitesinden daha fazla soru sorulduğunu tespit ettik.

 

Yorum yapın

bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
bursa escort kusadası escort davutlar escort gorukle bursa görükle escort bursa bayan escort tuzla escort
bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort
görükle escort bursa escort bayan bursa merkez escort bursa sınırsız escort bursa otele gelen escort
casibom gaziantep escort porno izlegaziantep escortporno izle Bets10 jojobet casibom casibom jojobet casibom istanbul eskort
escort ankara
bursa escort bursa escort bayan bursa escort görükle escort bursa escort bayan bursa ucuz escort görükle escort bursa escort